سفارش تبلیغ
صبا
عشق نقطه سرخط و باز هم عشق...

حسینم...

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمیکاهد...

همیشه هستی...

جایی همین حوالی...

درست میان قلبم...

بغض نوشت1:و قبرک فی قلوب من والاک

بغض نوشت2:أرواحنا بفداک

بغض نوشت3:ک...ر...ب...ل...ا...........تازه بازگشتم...بیا و بیقرار هم

باشیم.دلم طاقت ندارد...:(((((


بغض نوشت4:التماس دعا 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 91 دی 24ساعــت ساعت 8:5 عصر تــوسط حوالی نور | نظر