سفارش تبلیغ
صبا
امام دلها...

 

 برای من کافی نیست که بگویند:دریا بیکران است.آبی رنگ است.موّاج است و پر از زلال!پرنده ها بر فراز آن پرواز میکنند،در دل

آن درّ و گوهر است.کافی نیست بگویند:در افق های دور،در عمق خیال دریا به آسمان گره میخورد!

باید دریا را دید،آن را لمس کرد،دست در خنکای موج های آبی رنگ زیبایشش برد،باید...باید موج های خروشانش را به نظاره

نشست.باید یک طلوع دل انگیز بهاریش را تجربه کرد


ای آقای دریا دل...!

آیینه ها چرا این طورند؟عکس ها را سریع عبور می دهند!شاید کم صبرند..ولی شاید هم منتظر یارند!

این عکس ها را عبور میدهند و منتطر عکس دلربا ترند.شاید جلوه ای از عکس اصلی را ببینند...پس...

آیینه باشیم

*أین السبب المتّصل بین السماوات والأرض*

قائم باشک که بازی میکردیم شما قائم شدی ما گرگ های بازی با شکّ پیدا نکردنت هرچه گشتیم پیدایت نکردیم.آقا!این گرگ

ها دیگر گرسنه نیستند..از فرط نبودنت رام شده اند...بازی را تمام کن.بگذار پیدایت کنیم

الّلهمّ عجّل لولیّک الفرج بحق مادر

 

 

 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 91 مهر 23ساعــت ساعت 10:55 عصر تــوسط حوالی نور | نظر