سفارش تبلیغ
صبا
دیدار با نور...

دیدار زیبایی بود!

مثل همیشه آقا لبخند به لب وارد شدند...

ومثل همیشه ما را فرزندان خود نامیدند...

توجه:حتما متن سخنرانی آقا را در دیدار با مداحان  بخوانید!!!


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 91 اردیبهشت 27ساعــت ساعت 10:0 صبح تــوسط حوالی نور | نظر